U bent hier: Universiteitsarchief

Universiteitsarchief

Het Universiteitsarchief vormt samen met de dienst Kunstpatrimonium een centrale dienst van de universiteit die geïntegreerd is in de Universiteitsbibliotheek. Bibliotheek en archief zorgen voor het papieren erfgoed. Ze zijn de oudste instituten die zich met academisch erfgoed inlaten. Het archief zelf is zowat het levende geheugen van de universiteit. In het Universiteitsarchief worden velerlei archieven bewaard. De kern ervan wordt gevormd door het eigenlijke archief van de universiteit, met stukken van de vijftiende eeuw tot vandaag de dag, maar de collectie bevat ook archieven van hoogleraren en studentenverenigingen.