U bent hier: Home / Over de UB / Bibliotheekfonds

Bibliotheekfonds

Afb.: Amicitia, Vriendschap,in Cesare Ripa, Iconologia of Uijtbeeldinghe des Verstants,Amsterdam, Dirk Pieterszoon Pers, 1644.Centrale Bibliotheek, Tabularium, RB1136, p. 575.

Contactgegevens

Katrien Smeyers

Bijzondere Collecties
Universiteitsbibliotheek
Mgr. Ladeuzeplein 21
B – 3000 LEUVEN
Tel.: +32 16 32 93 68 - Fax: +32 16 32 46 91
vrienden@bib.kuleuven.be

In 1984 stichtte prof. dr. Jan Roegiers (1944-2013) de Vrienden van de Universiteitsbibliotheek. Hiermee formaliseerde hij vroegere initiatieven, want allerhande “vrienden” hadden reeds uitstekende diensten bewezen bij het herstel van de collecties na de catastrofen van twee oorlogen en de splitsing rond 1970. Vanaf 1984 heeft de vereniging rechtstreeks financiële steun verleend en tegelijkertijd schenkingen en legaten gestimuleerd.

Vandaag beschikt de KU Leuven over een Universiteitsbibliotheek die bestaat uit 24 bibliotheken en leercentra verspreid over twaalf campussen. Samen beheren zij een zeer uitgebreide collectie fysieke en elektronische materialen en zorgen zij voor een uitstekende dienstverlening naar studenten, onderzoekers en externe gebruikers. Dat beantwoordt aan wat men kan verwachten van de oudste universiteit in de Lage Landen en van een universiteit van wereldklasse.
Dit wil niet zeggen dat de Universiteitsbibliotheek geen ondersteuning meer nodig heeft, integendeel. De collecties vertonen nog steeds lacunes, die dienen te worden opgevuld. Daarnaast dient er ook de nodige aandacht te gaan naar het veiligstellen van de boeken door conservering en restauratie, en naar een betere bekendmaking van de collecties door digitalisering en tentoonstellingen op het web.

Om aan al deze doelstellingen te voldoen werd in 2009 binnen het Leuvens Universiteitsfonds een afzonderlijk Bibliotheekfonds opgericht, als opvolger van de vroegere Vriendenverening. Binnen dit Bibliotheekfonds werd in 2014 het Jan Roegiersfonds opgericht, waaraan als eerste grote schenking zijn legaat werd overgemaakt. Het was zijn wens om daarmee waardevolle stukken te kopen, die specifiek de academische collectie van de Oude Universiteit Leuven verrijken
 

Bijdragen