Verlengen

Lenen (Foto: Rob Stevens)

  • Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk op uitdrukkelijk verzoek, tenzij een andere lezer de betreffende publicatie heeft gereserveerd. De aanvraag tot hernieuwing dient wel te gebeuren voor de uiterste inleverdatum van de uitgeleende documenten.
  • Het maximum aantal opeenvolgende verlengingen en de duur van een verlenging verschillen naargelang het lezerstype.
Lezerstype
Duur van 1 verlenging
Maximum aantal verlengingen
KU Leuven personeel
4 weken
3
KU Leuven studenten BA
2 weken
3
KU Leuven studenten MA
3 weken
3
KU Leuven studenten VO
3 weken
3
KU Leuven-partner (alumni, UCL, Vriend UB)
2 weken
3
Associatie
2 weken
3
Externen
2 weken
2
  • Je kan de uitleentermijn verlengen:
    • via Limo ("My account").
    • aan de balie van de Grote Leeszaal.
    • via de telefoon: 016/ 32 46 15.

Zoek in CB website